Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 06.07.2020 г.