Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 07.05.2019 г.