Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.08.2016 г.