Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 08.08.2017 г.