Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.08.2018 г.