Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.09.2019 г.