Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 10.09.2018 г.