Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.09.2020 г.