Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.08.2021 г.