Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 05.07.2021 г.