Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.06.2021 г.