Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.11.2021 г.