Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.10.2018 г .