Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.10.2020 г.