Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 04.10.2019 г