Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.09.2021 г.