Д-р Галя Викьова


Заместник изпълнителен директор

 

Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; дирекция Лабораторен контрол; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

 

Д-р Галя Викьова е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора.

През 2003 година защитава и магистърска степен в направление „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.

Д-р Галя Викьова е експерт от кариерата. През 1998 година започва работа в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), която по-късно става част от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като старши експерт в регионалното звено в град Видин. Дейността й е насочена основно в контрола на качество и безопасност на храните от животински произход.

През годините е заемала длъжностите началник отдел - „Контрол на храните и граничен контрол в ОДБХ София град и главен експерт в ЦУ на БАБХ.

 

Контакти:

Тел. 02/915 98 83
Email: g_vikyova@bfsa.bg
Адрес: ЦУ на БАБХ, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А