Начало За нас Ръководство Д-р Христо Вълчанов

Д-р Христо Вълчанов


Изпълнителен директор на БАБХ

 

Д-р Христо Вълчанов е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора.

Специализирал е ветеринарно-санитарна експертиза на хранителни продукти в Централен научноизследователски ветеринарно медицицински институт - град София.

Завършил е редица допълнителни курсове за разработване, внедряване и одитиране на НАССР (Система за контрол безопасността на храните) в България и Италия.

Д-р Вълчанов работи в Регионалната ветеринарномедицинска служба, по-късно Областна дирекция по безопасност на храните, в град Хасково от 1996 година на различни длъжности.

Започнал е дейността си като инспектор, като в годините расте в йерархичната стълбица. През 2012-2013 година оглавява ОДБХ Хасково за първи път, а през юни 2021 година – за втори.

Владее английски и руски език.