• Зам.-министър Неделков: Споделената отговорност би допринесла значително за по-доброто прилагане на мерките за хуманно отношение при транспортирането на животни

      Споделената отговорност от всички участващи в транспорта на животни би допринесла значително за по-доброто прилагане на мерките за хуманно отношение към тях. Това коментира заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков при посещението на Анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT) към Европейския парламент (ЕП) на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“. Той представи пред делегацията основната дейност на официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) при износ на пратки живи животни през граничния пункт.   Партньорското посещение от ANIT на ГКПП Капитан Андреево имаше за цел запознаване с прилагането на Регламент (ЕО) 1/2005 от ОВЛ на терен и проблемите, които срещат в хода на контрола.   По време на дискусията бяха обсъдени добри практики, като например намаляване на гъстотата на натоварените животни в превозното средство с 30% през летните месеци. В процеса на коментиране прилагането на Регламента беше отчетено, че е необходимо прецизиране на текста по отношение на изискването - транспортните средства да бъдат снабдени с достатъчно количество фуражи, за да се задоволяват нуждите на животните по време на пътуването. Съгласно настоящите изисквания превозвачите следва да разполагат с фураж за изхранване на животните за цялото пътуване, вместо това превозвачът би могъл да предостави на ОВЛ преди одобряване на пътуването план за набавянето на фураж, в случай на нужда, в това число и на територията на трети държави.   Представителите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които придружаваха делегацията по време на посещението информираха, че в периода 2017 – 2020 година, пратките с живи животни, преминали през „Капитан Андреево“ са намалели с около 60 процента. През 2017 година са проверени над 5300 пратки, а през 2020 година – около 2050. Драстично са намалели и установените и докладвани до ЕК нарушения – от 190 през 2017, до 6 през 2020 година.   Делегацията имаше възможност да посети и пункт за почивка в непосредствена близост до „Капитан Андреево“. Ветеринарният лекар, обслужващ животните в пункта за почивка, заедно с персонала, който работи в него, подробно запознаха присъстващите с процедурата по пристигането на пратка, разтоварването за 24-часова почивка и товаренето ѝ.   В момента на визитата, в пункта за почивка изчакваше един животновоз с животни за трета страна. Шофьорът на камиона се присъедини към дискусията и също отговори на зададените му от евродепутатите въпроси.      


 • Започват проверки на обектите, предлагащи храни в училищата

  По разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков и със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Христо Вълчанов, инспектори от всички ОДБХ проверяват училищните столове, бюфети и обектите, предлагащи храни в училищата, във връзка с началото на новата учебна година. Обекти на инспекциите са произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и дали се спазват изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите и правилното им етикетиране. Проверява се също прилагането на Наредба №2 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищата и обектите за търговия на дребно на техните територии. По време на инспекциите се следи и за спазването на противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата, съгласно Указанията към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за търговия с храни по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. При установяване на несъответствие ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство. При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби от храните за лабораторно изпитване. Интензивните проверки продължават до 30.09.2021 година, включително. След тази дата обектите подлежат на официален контрол, който БАБХ извършва непрекъснато.


 • Епизоотичните проучвания заради АЧС продължават, до момента ОДБХ Пловдив установи 14 нерегистрирани лични стопанства

    Във връзка с обявеното огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в с. Красново, общ. Хисар, обл. Пловдив, Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Пловдив провежда епизоотично проучване в района. В 10-километровата зона около огнището официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) са установили до момента 14 нерегистрирани лични стопанства, в които се отглеждат единични бройки свине за лична консумация. На стопаните е наложена възбрана за движение на свинете и са им връчени предписания за регистрация. Животните ще бъдат маркирани и заведени във ВетИС. Взети са им кръвни проби, които са изпратени за изследване. Ще се извършват и периодични клинични прегледи на установените прасета. В самото с. Красново няма други установени нерегистрирани лични стопанства. На стопанина на „задния двор“, в който е избухнало заболяването, е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Днес там е извършена поредната дезинфекция. Проверките продължават в селата Мало Крушево и Старосел, а утре (петък) ОВЛ ще инспектират с. Драгомир в общ. Съединение. На общинска епизоотична комисия в Хисар вчера, бяха потвърдени решенията на областната епизоотична комисия от миналата седмица. Ветеринарните лекари от ОДБХ работят съвместно с кметовете на населените места, които оказват съдействие относно овладяването на епизоотичната обстановка и предприетите мерки за преброяване на животните.


 • Констатирано е огнище на АЧС във фамилна ферма в с. Сбор, обл. Пазарджик

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) във фамилна ферма в с. Сбор, област Пазарджик. Населеното място се намира в 3-километровата предпазна зона около първото обявено огнище (на 18.08.2021 г.) в с. Априлци. Положителният резултат от пробите е потвърден днес, 20.08.2021 г., от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. В засегнатото стопанство се отглеждат 40 животни. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект при спазване на нормативните изисквания. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Сбор, Априлци и Левски, област Пазарджик. Определена е също и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат населените места: с. Цар Асен, с. Росен, с. Овчеполци, с. Гелеменово, с. Сарая, с. Юнаците, с. Величково, с. Черногорово, с. Попинци, с. Елшица, с. Памидово, с. Динката, с. Щърково, с. Калугерово, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница, област Пазарджик.


 • Констатирано е огнище на АЧС в лично стопанство в с. Красново, обл. Пловдив

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в нерегистрирано лично стопанство в с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Положителният резултат от пробите е потвърден днес, 19.08.2021 г., от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. В засегнатия „заден двор“ се отглеждат 5 животни – 2 свине-майки, едната от които с 3 неотбити прасета. По време на проверка, инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Пловдив са установили, че животните са с изявени симптоми за вируса на Африканска чума по свинете. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Животните са умъртвени по хуманен начин и са обезвредени при спазване на нормативните изисквания. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза с. Красново. Определена е също и 10-километрова наблюдавана зона, в която влизат населените места: с. Мало Крушево, с. Беловица, с. Старосел, с. Кръстевич и с. Драгомир, обл. Пловдив, както и с. Дюлево, обл. Пазарджик. Свиква се областна епизоотична комисия утре, 20.08.2021 г., в Областна администрация Пловдив.