Начало За нас Ръководство Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м

Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м


 

Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м

 

Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Желязков има дългогодишен опит като ръководител на структури с научноизследователска, диагностична и аналитична дейност. От 2013 до 2019 година е Директор на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф.  Г. Павлов“, гр. София.

 

От 2009 до 2011 година под негово ръководство е била и Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча (ННИСЛСББД), гр София.

Повече от три години е заемал поста Зам. Генерален директор на Национална Ветеринарномедицинска служба в София.

 

От 2007 година е член на Комитета за оценка на ветеринарномедицинските продукти (CVMP) към Европейската агенция за оценка на лекарствата (ЕМЕА)-Лондон.

 

По образование е ветеринарен лекар, завършил е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина гр. Стара Загора. През 2006 година е специализирал  „Безопасност на храните“ (НАССР) в  USDA – Вашингтон.

Владее английски и руски език.

 

Има над 90 научни публикации и научни доклади.