Начало За нас Ръководство Д-р Мариана Шумова

Д-р Мариана Шумова


Д-р Мариана Шумова

 

 

Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; дорекция "Лабораторен контрол"; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

 

Д-р Мариана Шумова е експерт с дългогодишен опит във ветеринарния граничен контрол. От 2016 до 2019 година заема длъжността Началник отдел „Организация и управление на граничния контрол“ в дирекция „Граничен контрол“ в ЦУ на БАБХ. Година по-рано е отговаряла за граничния ветеринарен контрол, RASFF, TRACES като главен инспектор в Дирекция „Граничен контрол“.

 

Професионалният опит на д-р Шумова във ветеринарния контрол на граничните пунктове е дългогодишен. Започва през 2005 година, като през 2009 вече е Главен инспектор, НВМС, ДГВМК на ГИВП „Капитан Андреево“.

 

Сериозен управленски опит д-р Шумова трупа през 2013 година като и.д. Директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково.

 

Д-р Шумова е завършила „Ветеринарна медицина” във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ)  гр. Стара Загора. Защитила е още две магистратури в Тракийския университет - „Ветеринарна администрация” и „Агроекология и растителна защита“.