Недоговорени сертификати за износ от Р. България за трети страни


Уважаеми потребители,

Публикуваните сертификати в тази рубрика могат да бъдат използвани при износ, но ТЕ НЕ СА ДВУСТРАННО ДОГОВОРЕНИ между Република България и съответната трета държава! 

Това са образци на сертификати, издавани от Българската агенция по безопасност на храните или сертификати публикувани на официалните интернет страници на трети държави.

Препоръчваме Ви предварително да се информирате чрез Вашите търговски партньори (контрагенти) от компетентните власти в съответните трети държави, за актуалните условия и необходимите документи, при които може да бъде реализиран Вашия износ. 

 

Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни - Образец 38

Ветеринарен сертификат за произход и здравословно състояние на животните – Образец 5А

 

Украйна

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на композитни продукти, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за внос в митническата територия на Украйна на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за човешка консумация

Индия

Ветеринарен сертификат за внос в Индия на сурови, осолени, киснати в солен воден разтвор (пиклирани), варосани и сушени кожи

Ветеринарен здравен сертификат за внос на мляко и млечни продукти в Индия

Оман

Условия за внос на птиче месо и продукти от птиче месо в Оман

Саудитска Арабия

Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти от България за Кралство Саудитска Арабия

 Сирия

Ветеринарен здравен сертификат за еднодневни пилета и яйца за люпене, предназначени за внос в Сирия