Начало За нас Ръководство Инж. агроном Николай Роснев

Инж. агроном Николай Роснев


Заместник изпълнителен директор

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместник изпълнителен директор с ресори: дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци” при ЦУ на БАБХ; дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол”; Централна лаборатория по карантина на растенията.
 
Инж. агроном Роснев е експерт в областта на фитосанитарния контрол в периода 2013 - 2016 г., в периода май 2013 – декември 2013 г. е заместник - изпълнителен директор на БАБХ. Бил е началник отдел „Фитосанитарен контрол от 2002 г. до май 2013 г. На тази позиция организира, ръководи и координира политиката на страната в областта на фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти. 
 
От 1998 г. до 2002 г. инж. Роснев е граничен фитосанитарен инспектор на ГКПП Калотина и Драгоман към Регионална служба за растителна защита, гр. София. От 1993 до 1998 г. работи в Централна лаборатория по карантина на растенията, гр. София. Участвал е в множество курсове и специализации в областта на фитосанитарния контрол и растителното здраве.
 
Завършил е Висшия селскостопански институт „Васил Коларов – гр. Пловдив през 1990 г., където се дипломира като инженер агроном със специалност „Защита на растенията и почвите и специализация в областта „Биологична и интегрирана борба.