Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град

Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град


Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град

(Сертификат за акредитация рег. № 56 ЛИ)

 

Лабораторията към ОДБХ – София-град се състои от два сектора – сектор „Мляко” и „Лабораторни анализи на храни”.

Първоначалната акредитация на лабораторията е през 2000 г., покривайки изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025. Последната преакредитация е с валидност до 2016 г.

Създаването на сектор „Мляко” започва през 1997 г. със стартирането на пет годишен японско-български междуправителствен проект, чиито цели са повишаване качеството на суровото мляко в България чрез въвеждане експресни методи на анализ. Това е постигнато чрез закупуване на най-съвременна лабораторна апаратура и изпращане на висококвалифицирани японски експерти. В частта на проекта за контрол на суровото мляко са въведени методи за анализ, които са задължителни при прилагане на качествения контрол.

Със Заповед на министъра на земеделието и горите през 2003 г. лабораторията е определена за Национална Референтна за мляко и млечни продукти и успешно изпълнява тази своя функция.

Референтната дейност на лабораторията включва участия в тестове за пригодност на европейско ниво, международни сравнителни изпитвания и обучения, както и организиране на такива за страната. В сектор „Мляко“ се извършват физикохимични и микробиологични анализи по референтни и инструментални методи за мляко и млечни продукти. Това включва определяне на Общ брой микроорганизми, Общ брой соматични клетки, алкална фосфатаза съгласно методите посочени в Регламент (ЕС) № 2074/2005, изменен с Регламент (ЕО) № 1664/2006 (EN ISO 4833, ISO 13366-1, ISO 11816-1); бактериално съдържание на лактобацилус булгарикус и стрептококус термофилус (БДС ISO 7889); изброяване на бифидобактерии (ISO 29981) и лактококус лактис бактерии.

Сектор „Лабораторни анализи на храни” е създаден през 1999 г. и първоначално в него се извършват органолептични, микробиологични, физикохимични и биохимични изпитвания на суровини и храни от животински произход. Изследват се месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, риба, консерви, питейна вода и др. Извършват се анализи и на пчелен мед и пчелни продукти. От 2009 г. в обхвата на лабораторията се включва и трихинелоскопиране.

През 2011 г. започва изпитване на продукти от други хранителни групи – храни на зърнена основа, плодове и зеленчуци, растителни подправки, захар и захарни изделия, растителни масла, готови ястия и др.

В лабораторията се прилагат съвременни европейски и международни стандарти, с които се гарантира безопасността и качеството на храните. Тя е снабдена с модерна апаратура по проекти на JICA (Японска международна агенция за сътрудничество) и PHARE. Персоналът е виско квалифициран и усилията му са насочени към разширяване обхвата на лабораторията.

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ – София-град

Началник отдел: д-р Цветелина Александрова

Адрес: гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7

Тел: 02/946 14 60, факс: 02/944 17 06

e-mail: odbh_lab@abv.bg