Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол-направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ – Варна

Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол-направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ – Варна


 Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол-направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ – Варна

(Сертификат за акредитация рег. № 133 ЛИ)

 

Изпитвателната акредитираната лаборатория към ОДБХ гр. Варна е първоприемник на създадената през 90-те години на миналия век Изпитвателно диагностична лаборатория (ИДЛ) към Регионалната ветеринарномедицинска служба.

През 1999 г. ИДЛ Варна получава първата си акредитация по стандарт БДС EN 45001, а през 2003 г.лабораторията се акредитира като Орган за контрол от вид А, съгласно БДС EN 45004.

От 2007 г. лабораторията поддържа акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025, за което е издаден от ИА „Българска служба за акредитация“ Сертификат за акредитация с рег. № 133.

В лабораторията се изследват храни и суровини от животински и неживотински произход, смивове от работни повърхности, инвентар и съдове, фуражи, сухи храни за животни, вода и изкуствен лед по физикохимични и микробиологични показатели.

Извършват се диагностични изпитвания на заболяванията Бруцелоза, Бруцелоидоза, Левкоза, САП, Антракс и др. свързани с Държавната профилактична програма (ДПП) и национални мониторингови програми. Лабораторията извършва трихинелоскопско изследване и незадължителни диагностични изследвания на селскостопански и домашни животни.

В ИЛДК-направление „ДЗЖ” работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Лабораторията разполага със съвременно лабораторно оборудване.

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

гр. Варна

ул. „Софроний Врачански” № 19

тел./факс 052/602 350

е-mail: idl_varna@abv.bg;

Ръководител на лабораторията: д-р Радосвета Икономова, двм