Процедури


 Заповед № РД 11-1182/08.06.2021 г.

 Образец СЖП – 03 – Месечен отчет за обслужване на област от обект за обезвреждане на СЖП.

 Образец СЖП – 02 версия 01 – Опис на получени странични животински продукти в обект за обезвреждане на СЖП;

 Образец СЖП – 01, версия 01 – Потвърдителна бележка за събрани странични животински продукти от специализирано транспортно средство към обект за обезвреждане на СЖП;

 „Стандартна оперативна процедура за извършване на контрол на обектите за обезвреждане на странични животински продукти, регистрирани по чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинска дейност във връзка с изпълнението на сключените договори за изпълнение на услугата – СОП-СЖП-1, Версия 02“

 Заповед № РД 11-478/08.03.2021 г.

 Стандартна оперативна процедура за извършване на контрол на обектите за обезвреждане на странични животински продукти, регистрирани по чл. 259 и чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинска дейност във връзка с изпълнението на сключените договори за изпълнение на услугата – СОП-СЖП-1, версия 03

 Заповед № РД 11-2838/29.11.2021 г.