Румен Аладжов


Главен секретар

 

 
 
Румен Аладжов е експерт в сферата на финансовия контрол. Завършил е магистърска степен „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – Варна.

От 1996 до 2000 година работи в структурата на Министерство на отбраната по линия на контролната дейност.

В периода от 2000 до 2010 година е старши инспектор в Инспекторат към Министерство на правосъдието.

Две години (2011-2013) е главен секретар на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет.

От 2015 година до момента работи в частния сектор в областта на търговията с горива.

Владее руски и английски език.