Начало Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи


Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2021 г.

Заповед РД11-282/09.02.2021 г

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2021 г. (регистрираните обекти по чл. 137 от ЗВД да се проверяват от файл "Регистрирани_по_чл.137.xls")

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2020 г.


Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2020 г.

Заповед РД11-373/04.02.2020 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2019 г.

Заповед РД11-270/05.02.2019 г.

Списък на лицата, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2019 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2018 г.

Заповед РД11-238/07.02.2018 г.

Списък на лицата, отглеждащи животни, одобрени за подпомагане по дейностите от направление „Биологично животновъдство“ на мярка 11 „Биологично земеделие“

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2017 г.

Заповед РД11-235/02.02.2017 г.

Списък на лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство към 01.02.2017 г.