Тарифи


 Ценоразпис за платените услуги, които извършва българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл.з, ал.5 от закона за българската агенция по безопасност на храните 

Заповед №РД11-995/19.05.2022 г. за изменение и допълнение на Ценоразпис

 Заповед №РД11-656/31.03.2022 г. за изменение и допълнение на Ценоразпис

 Заповед№ РД 11-193 от 27.01.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед№ РД 11-2222 от 05.10.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед№ РД 11-1845 от 11.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-2705/27.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-612/25.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-1979/04.10.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Заповед № РД 11-2475/03.12.2018 г. за допълнение на "'Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на хранитe"

 Заповед № РД 11-328/22.02.2018 г., за изменение и допълнение "Ценоразпис за платените услуги, които извършва БАБХ, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните"

Заповед № РД 11-13/05.01.2018 г., за изменение и допълнение "Ценоразпис за платените услуги, които извършва БАБХ, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните"

Заповед № РД 11-39/11.01.2017 г., за изменение и допълнение "Ценоразпис за платените услуги, които извършва БАБХ, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните"

Заповед№РД11-979/02.06.2016г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ

Заповед №РД11-1443 от 10.09.2015 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ

Заповед № РД11-1141 от 26.06.2015 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ

Заповед РД11-208/6-02-2015 за изменение и допълнение “Ценоразпис за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните”

Заповед №РД11-52 от 21.01.2015 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ"

Заповед №РД11-1945 от 05.12.2014 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ

Заповед №РД11-1139 от 15.07.2014 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва БАБХ

Заповед № РД11-513/11.04.2014 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, извършвани от БАБХ

Заповед № РД 11-1023 от 01.10.2013 г. за изменение и допълнение на Ценоразписа за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните

Заповед № РД 11-1096/14.09.2012 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за изменение и допълване на "Ценоразпис за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните"

Заповед № РД 11-438/11.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за утвърждаване на ценоразписа на БАБХ

 Заповед № РД 11-963/27.07.2012 г. за изменение на ценоразписа за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните

Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните. Приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2012 г., изм. и доп., бр. 87 от 10.11.2015 г., в сила от 10.11.2015 г., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 2.09.2016 г., бр. 49 от 20.06.2017 г., в сила от 20.06.2017 г.

Методи за изчисляване на таксите от тарифата на БАБХ