Начало За нас Структура Лаборатории Заповед на Министъра на земеделието и храните за определяне на лаборатории за изпитване за целите на официалния контрол по показателите за безопасност, качество и трихинела

Заповед на Министъра на земеделието и храните за определяне на лаборатории за изпитване за целите на официалния контрол по показателите за безопасност, качество и трихинела