Начало BREXIT Здравни сертификати

Здравни сертификати


Ветеринарен сертификат за внос на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения.

Здравен сертификат за внос на водни животни за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения;

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след внос

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за разплод и/или производство след внос

Ветеринарен сертификат за месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва

Ветеринарен сертификат за месни заготовки

Образец на здравен сертификат за яйца за люпене на домашни птици, различни от щраусови птици.

Яйца за люпене и пилета  - пазарни изисквания за внос във Великобритания

Образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови;

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Обединено Кралство Великобритания